logo
Zhejiang Pujiang Bohu Chain Stock Co., Ltd.
ผู้ผลิต, บริษัทจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก:โซ่หิมะ, โซ่ป้องกันการลื่นไถล, โซ่ยก, โซ่ยาง, คาราไบเนอร์
Patents Awarded (5)Onsite Material InspectionOffline Trade Shows(1times)Global Export Expertise